مشاورین املاک و فروشندگان ملک

مدیریت سایت
admin@adminmail.com
09364440555
None
  • آپارتمان شماره 1 $ 500
  • آپارتمان شماره 2 $ 1,000
  • آپارتمان شماره 3 $ 1,500
کد : 000004
نوع قرارداد : برای اجاره
موضوع : آپارتمان
کشور : ایران
شهر : کرج
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله :
قیمت : Rls 2,000
ملک در کرج ملک در کرج
قیمت :Rls 2,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000014
نوع قرارداد : برای اجاره
موضوع : اداری
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : کریم خان
قیمت : Rls 300
قیمت :Rls 300
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000013
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : اداری
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : فرمانیه
قیمت : Rls 100,000
قیمت :Rls 100,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000012
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : خانه
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : فرمانیه
قیمت : Rls 900,000
قیمت :Rls 900,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000011
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : خانه
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : پاسداران
قیمت : Rls 900,000
قیمت :Rls 900,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000010
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : خانه
کشور : ایران
شهر : مشهد
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : دروازه تهران
قیمت : Rls 850,000
قیمت :Rls 850,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000009
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : آپارتمان
کشور : ایران
شهر : مشهد
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : دروازه تهران
قیمت : Rls 800,000
قیمت :Rls 800,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000008
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : آپارتمان
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : فرمانیه
قیمت : Rls 700,000
قیمت :Rls 700,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000006
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : آپارتمان
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : پاسداران
قیمت : Rls 600,000
قیمت :Rls 600,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی
کد : 000006
نوع قرارداد : برای فروش
موضوع : آپارتمان
کشور : ایران
شهر : تهران
آدرس : خیابان بی نام کوچه بدون آدرس
محله : کریم خان
قیمت : Rls 500,000
قیمت :Rls 500,000
ساله :10
اتاق خواب :2
حمام :2
پارکینگ : 2
کل مصاحت : 100 m2
محوطه مورد استفاده : 70 m2
استخر بچه ها: استخر بچه ها
بار کنار استخر: بار کنار استخر
پارکینگ: پارکینگ
کولر گازی: کولر گازی
پنکه سقفی: پنکه سقفی
سرویس مستخدم: سرویس مستخدم
صندوق امانات: صندوق امانات
نزدیک ساحل: نزدیک ساحل
روبروی ساحل: روبروی ساحل
دید دریا: دید دریا
بالکن / تراس: بالکن / تراس
محل منقل کباب: محل منقل کباب
آشپزخانه با تمام امکانات: آشپزخانه با تمام امکانات
خط اینترنت: خط اینترنت
حیاط: حیاط
محل بازی بچه ها: محل بازی بچه ها
تلویزیون: تلویزیون
بالکن اختصاصی: بالکن اختصاصی